Raquel García
    Montserrat Canela
      Montse Nicuesa
  Han estat també Krregades Diana Banda i Ruth Cabré.




- contacte: krregades@gmail.com - tel. 699624526 - - FD#C#D musicovisites - v 1.4 -