Contractació krregades@gmail.com

management: Montse Nicuesa 699624526

Rider: Si cal amplificar / llums.
Disseny: Eva Solanes

Fotografies: Toni Dejuan, Jordi Cebolla, Krregades

Web: Jordi Cebolla
- contacte: krregades@gmail.com - tel. 699624526 - - FFC#D# musicovisites - v 1.4 -