Raquel García
    Montserrat Canela
      Montse Nicuesa
  Han estat també Krregades Diana Banda i Ruth Cabré.
- contacte: krregades@gmail.com - tel. 699624526 - - F#G#F#G musicovisites - v 1.4.9 -