Algunes de les cançons:
 1. El Pepet i la Pepeta
 2. A buscar cuscurulles
 3. A la muntanya
 4. A la vila de Tolosa
 5. Adéu, Vila de Ripoll
 6. La donzella del Roselló
 7. La polleta d'aigua
 8. La visión de los animales
 9. Les cobletes de la canya
 10. Lliri d'aigua
 11. Lo parpalhon
 12. Sant Joan feu-lo ben gran